Terug AGB Raad van Bestuur

Mon 04/03/2024 - 19:30 Koppenzaal

  • Hierbij wordt voorgesteld om een perceel grond te verwerven om toe te voegen aan het domein van de Poelbergsite in Tielt. De aankoop omvat een perceel grond, gelegen aan de Poelberg-Sneppewegel, volgens recent kadastraal uittreksel, sectie G, deel van nummer 550A P0000, met een oppervlakte volgens opmeting van duizend honderd eenentwintig vierkante meter (1.121,00 m²). Het huidig aantal parkeerplaatsen langs de Sneppewegel voldoet niet en de inpassing ervan in het landschap kan beter. Hierbij kan vervolgens een geschikte invulling voor parkeerplaatsen voorzien worden waarbij dit tevens landschappelijk ingepast wordt.

    Voorstel van beslissing: goedkeuren van de ontwerpakte voor de verwerving van een perceel grond in de Sneppewegel Tielt.