Volgende openbare vergaderingen

Alle vergaderingen

Welkom op de raadpleegomgeving van het Lokaal bestuur Tielt

Op deze website kan u de openbare agenda en de openbare beslissingen van het lokaal bestuur terugvinden.

Agenda: voorafgaand aan de vergadering wordt de openbare agenda bekend gemaakt.

Verslag: na de vergadering worden de besluitenlijst en de reglementen bekend gemaakt.

Informatie van de onderstaande bestuursorganen worden gepubliceerd:

  • Het college van burgemeester en schepenen (CBS)
  • Het vast bureau (VB)
  • De gemeenteraad (GR)
  • De raad voor maatschappelijk welzijn (RMW)
  • De burgemeester (BUR)
  • Het directiecomité van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB DC)
  • De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB RVB)

Het raadplegen van informatie is mogelijk via de kalender of de zoekpagina.

Audio- en videoverslag: